Vila L

Adresa:

Banjički venac 7, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2000 - 2001

Godina realizacije:

2002 - 2003

Investitor:

privatno lice

Uslovljavanja predmetne lokacije direktno su uticala na projektantski angažman, odabir i opredeljenja. Potreba da se načini kuća za stanovanje primerena mestu, korisnicima, a opet bliska estetskim kriterijumima autora, i pri tom sa karakterom, definicijom urbane vile, rezultirala je objektom koji je potpuno okrenut svojoj unutrašnjosti. Time je anulirano pomanjkanje kvalitetne orijentacije i vizura, privatnosti, a ipak su zadržani prepoznatljivi atributi gradske vile.
Posezanjem za kružnom formom koja uokviruje standardne ortogonalne sadržaje, pa nadalje ispraćeno istim pristupom i u formiranju volumena objekta, ostvarena je namera autora da sublimiranjem, ali i sučeljavanjem, različitih formi, podržanih monohromatskom fasadom, uspostavi prostorni kontinuum.

Autor