Vila A

Adresa:

Veljka Lukića Kurjaka 2a, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2000 - 2001

Godina realizacije:

2002 - 2003

Investitor:

privatno lice

Arhitekta Goran Vojvodić je i na porodičnoj stambenoj kući rezidencijalnog tipa potvrdio da ne pripada grupi stvaralaca čija estetika ima obeležje mnogostrukog grupnog identiteta, ali da i pored toga prelazi nacionalne i etničke granice, noseći posebnu etičku dimenziju u situaciji naglašene globalne prinude.

Milica Radisavljević, arh.
Kuća stil, br. 100, decembar 2002.