Upravna zgrada Košarkaškog saveza Jugoslavije

Adresa:

Sazonova 83, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Snežana Milovanović

Godina projektovanja:

1996 - 1998

Godina realizacije:

1996 - 1999

Investitor:

Košarkaški savez Jugoslavije, Beograd

Nagrade:

Borbina nagrada za arhitekturu – 2000.god.
Društvo arhitekata Novog Sada – Nagrada za arhitekturu – 2000.god.
Muzej primenjene umetnosti - Salon arhitekture – Priznanje u kategoriji Arhitektura – 2000.god.

„…rekonstrukcija poslovnog objekta KSJ u Beogradu je ostvarena umerenim arhitektonskim izrazom, rafiniranom primenom materijala i promišljanjem detalja i u eksterijeru i u entrijeru.
Adaptirana, dograđena i modernizovana, zgrada se uspešno upisuje u strukturu i ambijent ulice i može biti dobar uzor za česte slične teme u Beogradu…“

Obrazloženje žirija 23. Salona arhitekture

„Poslovni objekat Košarkaškog saveza Jugoslavije je skladna i nepretenciozna kuća koja svojom arhitekturom, jasnom funkcijom i savremenim unutrašnjim prostorom, odražava duh ovog trofejnog sporta i obezbeđuje mu primeren i reprezentativan ambijent… Tokom projektovanja i izgradnje, postupak rekonstrukcije transformisan je u potpunu rekompoziciju objekta… Ostali su samo osnovni gabariti i ritam otvora, što doprinosi vizuelnom uklapanju nove forme u arhitekturu tihe gradske ulice… Nasuprot spoljašnosti kuće čija je čvrsta struktura naglašena upotrebljenim materijalom, opekom grube strukture, enterijer je pokrenut, svetao, slobodan, dizajnerski dorađen…“

Dijana Miladinović Marić