Stanovi za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu

Adresa:

Dimitrija Tucovića, Kragujevac, Srbija

Autori:

Goran Vojvodić, Milena Katić, Dušan Radišić, Bratislav Milojević

Godina projektovanja:

2014

Godina realizacije:

-

Investitor:

JUP Istraživanje i razvoj DOO