Stambeno poslovni objekat DEXON

Adresa:

Sarajevska 69-73, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2005

Godina realizacije:

2006 - 2007

Investitor:

DEXON d.o.o. Beograd

„…Projektovanim objektom završava se ulični niz, tako da ovaj objekat svojim položajem i gabaritom predstavlja završni motiv kontinualnog poteza blokovske izgradnje.
Objekat je projektovan u duhu moderne, kubične forme naglašenih zidnih platana, sa velikim zastakljenim otvorima i transparentnim ogradama terasa.
Taj jako ograničavajući element – prosvetljavanje kompletnog korpusa objekta sa samo dve fasade, definisao je i osnovni strukturni koncept.
Materijalizacija ovako značajnog volumena, sa vrlo eksponiranim erkernim elementom terasa, tretirana je svedeno u dve završne obrade eternit ploče na adekvatnoj potkonstrukciji i bojenom termo fasadom…“

Prostor, br. 10, 2010.