Stambeni objekat Terzin

Adresa:

Omladinska 13, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Grozdana Šišović

Godina projektovanja:

2005

Godina realizacije:

2006

Investitor:

privatno lice

Nagrade:

Društvo arhitekata Novog Sada – Nagrada za arhitekturu – 2007.god.
Muzej primenjene umetnosti - Salon arhitekture – Priznanje u kategoriji Arhitektura – 2007.god.

„…Objekat je projektovan kao stambeni objekat koji se sastoji iz tri nezavisne celine – stambene jedinice postavljene u nizu. Parcela na kojoj je izgrađen objekat zauzima ugaonu poziciju, što je iskorišćeno prilikom oblikovanja objekta, te je prva lamela dobila veću spratnost (potkrovnu etažu).
Objekat je postavljen kao slobodnostojeći na parceli, sa zasebnim pristupima (kolskim i pešačkim) stambenim jedinicama sa ulice. U zaleđu objekta prema unutrašnjosti parcele formirana su unutrašnja ozelenjena dvorišta, sa bazenima i rekreativnom zonom.
Ovako organizaciono i oblikovno formiran objekat usaglašen je i sa adekvatnim odabirom materijala: kontrast između čistih, geometrijskih površina (kompozitnih furniranih panela tipa „Parklex“) i donekle rustičnih cepanih silikatnih blokova, korišćen je da bi se naglasila promena ritma fasadnih ravni. Sve to upotpunjeno je svedenom kolornom gamom – bela i boja prirodnog drveta, čime je potencirana namena stanovanje rezidencijalnog tipa.“
„…Taj moderni izraz i jednostavnost u formi je podržan i odabirom ostalih pratećih nadgradnih elemenata, kao što su ograde terasa, nadsteršnica, ograde na placu…“

Prostor, br. 10, 2010.