Stambeni objekat na Senjaku - projekat

Adresa:

Sanje Živanović 11, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Milena Katić

Godina projektovanja:

2010 - 2011

Godina realizacije:

-

Investitor:

Orbita komunikacije d.o.o., Beograd