Stambeni objekat Krunska

Adresa:

Krunska 87, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Milena Katić, Dušan Radišić

Godina projektovanja:

2009 - 2010

Godina realizacije:

2010 - 2012

Investitor:

City Properties d.o.o., Beograd