Stambeni kompleks Gemax - projekat

Adresa:

Goleška ulica, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2006

Godina realizacije:

-