Rezidencijalni kompleks – Ledi Pedžet - projekat

Adresa:

Ledi Pedžet 4, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2006

Godina realizacije:

-