Rekonstrukcija stambenog objekta – Osmana Đikića

Adresa:

Osmana Đikića 22, Beograd

Autori:

Jelena Ivanović Vojvodić, Divna Bogdanović

Godina projektovanja:

2010

Godina realizacije:

2011 - 2012

Investitor:

privatno lice