Rekonstrukcija i dogradnja hotela Jugoslavija - projekat

Adresa:

Bulevar Nikole Tesle 3, Novi Beograd

Autori:

Goran Vojvodić

Godina projektovanja:

2008 - 2010

Godina realizacije:

-

Investitor:

Eikon Real Estate LP d.o.o., Beograd