Prodajno servisni kompleks Coning

Adresa:

Novosadski put bb, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević

Godina projektovanja:

2009 - 2010

Godina realizacije:

2010 - 2011

Investitor:

Coning d.o.o., Beograd