Prodajno servisni centar Porsche Novi Sad

Adresa:

Veliki rit 29a, Novi Sad

Autori:

Goran Vojvodić, Porsche Immobilien GmbH

Godina projektovanja:

2008

Godina realizacije:

2008 - 2009

Investitor:

Porsche Immobilien GmbH

Pojava stranih investitora, multinacionalnih kompanija investicionih fondova i sl., nametnula je i potrebu prepoznavanja i poštovanja vizuelnog identiteta i svih njemu pripadajućih elemenata koje te kompanije sa sobom donose. Korporativni dizajn, kao jasno utvrđen identitet kompanije, sprovodi se i u oblasti arhitekture i enterijera na vrlo precizan i zahtevan način, uslovljavajući kreativne slobode angažovanih arhitekata
i inženjera ostalih struka. Ipak, postoje načini da se i u ovakvim korelacijama dođe do sopstvenog, kreativnog, autorskog izraza.

Autor, BINA, № 6, 2010.