Privatni univerzitet i Kongresni centar - konkursno rešenje

Adresa:

Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora

Autori:

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević

Godina projektovanja:

2006

Godina realizacije:

-

Nagrade:

I nagrada