Poslovno stambeni blok „Blok 67″ - konkursno rešenje

Adresa:

Blok 67, Novi Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević, Divna Žikić, Dušan Radišić, Aleksandar Petrović, Kristina Arsić

Godina projektovanja:

2011

Godina realizacije:

-

Investitor:

Privatno lice