Poslovni objekat Kreativa unlimited

Adresa:

Desna obala Dunava, Novi Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Milena Katić, Aleksandar Petrović, Dušan Radišić

Godina projektovanja:

2010

Godina realizacije:

2011

Investitor:

Kreativa unlimited d.o.o., Beograd