Poslovni objekat Banca Intesa - konkursno rešenje

Adresa:

Blok 11a, Novi Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević, Dusan Radišić, Aleksandar Petrović, Milena Katić

Godina projektovanja:

2009

Godina realizacije:

-