Poslovni objekat ANEX

Adresa:

Resavska 23, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Aleksandar Hrnjez

Godina projektovanja:

2007 - 2008

Godina realizacije:

2008 - 2010

Investitor:

Anex d.o.o. Beograd

Nagrade:

Muzej primenjene umetnosti - Salon arhitekture - Priznanje u kategoriji Arhitektura – 2010.god.

Svojevrsna elegancija koju poseduje ova građevina odgovara položaju u gradskom centru. Kompozicija masa je jednostavna i ujednačena: objekat tvori gotovo pravilan kubus, na čijem frontu se postiže ono što ga potpuno izdvaja iz okruženja i determiniše kao čin našeg vremena. Ta frontalna fasada predočila se autoru kao slikarsko platno na kome je postignut sublimat kreda autora – na ovoj zgradi se tako sustiču svi dosadašnji elementi autorskog razvoja i kretanja, i zaokružuje jedna celina u opusu. Proces komponovanja pročelja počeo je od analize, rastavljanja, dekonstrukcije ulične ravni, poštujući model primarne geometrije, zakone proporcionalnosti i ritmičkog ustrojstva elemenata. Potom su svi tako dobijeni elementi vešto prekomponovani i ujedinjeni u jedinstvenu sliku.

Mr Mare Janakova Grujić
Ambijenti, br. 40, februar 2010.