Porodična kuća Đoke Jovanovića

Adresa:

Vajara Đoke Jovanovića 29, Beograd

Autori:

Jelena Ivanović-Vojvodić, Vasilije Milunović

Fotografije:

Vlada Popović

Godina projektovanja:

2005 - 2006

Godina realizacije:

2008 - 2010

Investitor:

privatno lice