Nacionalni teniski centar - projekat

Adresa:

Blok 5, Novi Beograd

Autori:

Jelena Ivanović Vojvodić, Goran Vojvodić, Divna Žikić, Milena Katić, Dušan Radišić

Godina projektovanja:

2012

Godina realizacije:

-

Investitor:

Teniski savez Srbije