OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Milena Katić, dipl.ing.arh.
(r. 1980, Beograd)

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu – Univerzitet u Beogradu (2006).
Od septembra 2005. godine sarađuje sa arh. Goranom Vojvodićem kao samostalni arhitekta.
Od juna 2007. godine zaposlena u Biro.VIA kao samostalni arhitekta.
Od maja 2011. godine član Inženjerske komore Srbije, poseduje licencu IKS-a za odgovornog projektanta.