Kuća u Bigovu

Adresa:

Bigovo, Crna Gora

Autori:

Jelena Ivanović Vojvodić, Vasilije Milunović

Fotografije:

Relja Ivanić

Godina projektovanja:

2014

Godina realizacije:

2015

Investitor:

privatno lice