Kafe Stres

Adresa:

Obilićev venac 18, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Jelena Ivanović-Vojvodić, Vanja Miletić

Godina projektovanja:

1998

Godina realizacije:

2000