Kafe GRAND PLEASURE Vasina

Adresa:

Vasina 3, Beograd

Autori:

Jelena Ivanović-Vojvodić

Fotografije:

Vlada Popović

Godina projektovanja:

2007

Godina realizacije:

2007