Kafe GRAND PLEASURE i trening centar Airport city

Adresa:

Airport city, Novi Beograd

Autori:

Jelena Ivanović-Vojvodić

Fotografije:

Goran Basarić

Godina projektovanja:

2008

Godina realizacije:

2008