Hotel - projekat

Adresa:

Takovska 6, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Milena Katić, Aleksandar Petrović

Godina projektovanja:

2009 - 2010

Godina realizacije:

-

Investitor:

privatno lice