Gradska biblioteka Novi Sad - konkursno rešenje

Adresa:

Dunavska 1, Novi Sad

Autori:

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević, Divna Žikić, Dušan Radišić, Aleksandar Petrović, Kristina Arsić

Godina projektovanja:

2011

Godina realizacije:

-

Investitor:

Grad Novi Sad