goran-vojvodic

Goran Vojvodić

(r. 1959, u  Beogradu)

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1986). Profesionalni angažmani u IMS-u, Energoprojektu, CIP-u i od 1989.god. u arhitektonskom birou prof. W.J.Krings u Nemačkoj. Od 1992. god. radi u saopstvenom birou. 2007. sa Jelenom Ivanović Vojvodić osniva BIRO.VIA, a od 2014. angažovan kao vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Unoverziteta u Beogradu.

Član Upravnog odbora Muzeja Istorije Jugoslavije, Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda kao i Komisije za arhitektonsko oblikovanje Skupštine grada Beograda. Takođe, član je Udruženja arhitakata Srbije i Inženjerske komore Srbije.

Angažovan na projektovanju stambenih i rezidencijalnih objekata, hotela, poslovnih i trgovačkih centara, sportskih objekata različite namene, adaptacija i rekonstrukcija objekata, enterijera privatnih i javnih prostora…

Učestvovao na preko 30 manifestacija u periodu 1991.-2010. (Internacionalni Bienale Arhitekture u Veneciji, XXI Svetski Kongres Arhitekture u Berlinu, izlagao u Moskvi, Pragu, Parizu, Barseloni, Beču…).

Autor je: Upravne zgrade KSJ, Sportsko poslovnog kompleksa Gemax, poslovnih objekata Anex, Hemofarm (u Bad Homburgu), Porsche SCG, izložbeno servisnih salona Audi, Porsche, Volkswagen, Stambenih objekata za Dexon, Gemax, Exing, City Properties, rekonstrukcije objekta Beogradske filharmonije, Francuskog kulturnog centra, izložbenih salona Graniti Fiandre, BPM, enterijera butika, restorana, poslovnih prostora, rezidencijalnih objekata, itd. Radio na preko 20 internacionalnih i domaćih konkursa. Realizovao preko 25 objekata u zemlji kao i 19 objekata u inostranstvu.

Nagrađivan (21 nagrada i priznanje) za realizovana dela u zemlji i inostranstvu od strane Muzeja primenjenih Umetnosti, Salona arhitekture u Novom Sadu, Saveza Arhitekata Srbije, BPB trofeja, dobitnik „Borbine“ nagrade za arhitekturu, nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata za životno delo.