dusanBW

Dušan Radišić, arhitekta

(r. 1975, Smederevska Palanka)

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2005. Profesionalni angažman započeo je u  Urbis inc. Beograd (1999-2001), Urbis inc. Santa Monica,SAD (2001), Carl Ross Design inc. Los Angeles, SAD (2001) na poslovima razvoja projektne dokumentacije (CAD crtanje, 3d modelovanje i sl.)

Od 2005. sarađuje sa arhitektom Goranom Vojvodićem i od 2007. je zaposlen u BIRO.VIA kao samostalni arhitekta. Kao deo BIRO.VIA tima učestvovao je na projektovanju i realizaciji mnogih objekata različitih tipova i veličina, kao i  na više javnih i pozivnih arhitektonskih konkursa.

Dobitnik je nagrade Grada Beograda za arhitekturu u urbanizam, priznanja 31. Salona arhitekture kao i godišnje nagrade za realizaciju Saveza arhitekata Srbije za upravnu zgradu ″Porsche″ u Beogradu (u timu sa Goranom Vojvodićem i Grozdanom Šišović).