bata-BW

Bratislav Milojević, dipl.ing.arh.
(r. 1966, Jagodina)

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu – Univerzitet u Beogradu (1992.)
Profesionalni angažman u Centroprojekt-u, Arhing-u, Euline-u i od 1996. godine kao samostalni autor.
Nagradjivan za realizovana dela u zemlji od strane Muzeja Primenjenih Umetnosti i Salona arhitekture u Novom Sadu.
Realizacije: Francuski Kulturni Centar, Beograd, adaptacija i enterijer, Beogradska Filharmonija, Beograd, adaptacija i enterijer, Knjižara Mamut, Beograd, adaptacija i enterijer, stambeni objekat u Braničevskoj, poslovno servisni objekat preduzeća Coning, Beograd.