Adaptacija i rekonstrukcija stambenog objekta – Kosančićev Venac - projekat

Adresa:

Kosančićev venac 17, Beograd

Autori:

Goran Vojvodić, Dušan Radišić

Godina projektovanja:

2011

Godina realizacije:

-

Investitor:

privatno lice