Rekonstrukcija stambeno poslovnog objekta Svetogorska

Adresa:

Svetogorska 22, Beograd

Autori:

Jelena Ivanović Vojvodić, Divna Žikić

Fotografije:

Vlada Popović

Godina projektovanja:

2008 - 2009

Godina realizacije:

2010

Investitor:

Omnikomerc Beograd